Relativistička dinamika (Specijalna teorija relativnosti)

Apstrakt

Relativistički impuls čestice i sistema čestica. Ekvivalentnost mase i energije. Energija mirovanja, ukupna energija i kinetička energija u specijalnoj teoriji relativnosti. Veza impulsa i energije. Zakon održanja energije u izolovanom sistemu. Zakon održanja impulsa.