Relativnost istovremenosti; Produženje (dilatacija) vremena (Specijalna teorija relativnosti)

Apstrakt

U specijalnoj teoriji relativnosti istovremeni događaji u jednom sistemu ne moraju da budu istovremeni i u drugim sistemima. U svakom inercijalnom referentnom sistemu uzrok se dešava pre posledice. Šta je sopstveno vreme između dva događaja a šta produženje (dilatacija) vremena?

Zadaci

1. Sopstveno vreme života čestice je 1mikrosekunda. Od rođenja do raspada ona preleti rastojanje 3km u odnosu na Zemlju. Kolika je brzina kretanja čestice?