Zadaci - relativistički zakon slaganja brzina (Specijalna teorija relativnosti)

Apstrakt

Svođenje relativističkog zakona slaganja brzina na klasični zakon pri malim brzinama. Izračunavanje relativističke brzine jedne čestice u odnosu na drugu. Izračunavanje brzine u sistemu S ako su date komponente brzine u sistemu S'.

Zadaci

1. Dve čestice se kreću jedna prema drugoj istim brzinama, duž istog pravca. Naći tu brzinu ako je brzina jedne čestice u odnosu na drugu 0,8c.

2. Intenziteti komponenata brzine čestice u sistemu S' su isti i iznose 0,2c. Naći komponente brzine i brzinu u sistemu S. Sistem S' se kreće brzinom 0,6c duž x ose.