Električna struja u raznim sredinama (Električna struja)

Apstrakt

Neke karakteristike proticanja struje u metalnim provodnicima. Izlazni rad i kontaktna razlika potencijala. Primena zavisnosti kontaktnog napona od temperature u radu preciznih termometara. Električna struja u tečnostima. Elektrolitička disocijacija i rekombinacija. Prvi i drugi Faradejev zakon elektrolize. Električna struja u gasovima.

Zadaci

1. U kolu na slici u toku vremena t uključen je prekidač. Pri tome se na katodi izdvoji masa srebra m. Žičani otpornik otpornosti R potopljen je u masu ulja mu u toplotno izolovanom sudu. Odrediti promenu temperature ulja pri poznatom specifičnom toplotnom kapacitetu ulja, c i poznatom elektrohemijskom ekvivalentu srebra, k. Toplotni kapacitet suda je zanemarljiv.