Primena Kirhofovih pravila u rešavanju zadataka (Električna struja)

Apstrakt

Primena prvog i drugog Kirhofovog pravila za izračunavanje jačina struja i napona u razgranatim strujnim kolima. U zadacima se uzima postojanje idealnih izvora i izvora sa unutrašnjom otpornošću.

Zadaci

1.U razgranatom strujnom kolu sa slike izračunati jačine struja u svakoj od grana. Elektromotorne sile izvora su 3V i 1V, a njihove unutrašnje otpornosti su 0,2&Omega i 0,1&Omega. Otpornik R ima električnu otpornost od 5&Omega.

2. U kolu sa slike izračunati napone na otpornicima u svakoj grani. Idealni izvori struje imaju elektromotorne sile od 1V, 2V i 3V, a otpornici u svakoj od grana imaju istu otpornost od 100&Omega.