Rešavanje zadataka u kojima se primenjuje Kulonov zakon - drugi deo (Elektrostatika)

Apstrakt

Određivanje pravca, smera i intenziteta sile kojom dva naelektrisanja u temenima jednakostraničnog trougla deluju na treće naelektrisanje, u trećem temenu trougla. Određivanje sile kojom četiri naelektrisanja u temenima kvadrata deluju na naelektrisanje u preseku dijagonala kvadrata.

Zadaci

1. Tri jednaka naelektrisanja od po 6x10-9C raspoređena su u temenima jednakostraničnog trougla. Ako na svako naelektrisanje deluje sila od 3x10N kolika je stranica trougla?

2. Četiri naelektrisanja čija je apsolutna vrednost 10nC, raspoređena su u temenima kvadrata stranice 10cm (slika). Odrediti intenzitet, pravac i smer sile koja deluje na naelektrisanje u centru kvadrata.