Naelektrisanje; Kulonov zakon (Elektrostatika)

Apstrakt

Pojam količine naelektrisanja. Kada je telo pozitivno a kada negativno naelektrisano? Milikenov eksperiment za određivanje naelektrisanja elektrona. Kulonov zakon za tačkasta naelektrisanja. Pravac i smer električne sile. Dielektrična propustljivost vakuuma i relativna dielektrična propustljivost.