Faze i fazni prelazi (Molekulska teorija čvrstih tela i tečnosti i fazni prelazi)

Apstrakt

Vrste faznih prelaza i njihovo objašnjenje pomoću molekulske teorije. Trojna tačka i pT dijagram. Energetske transformacije pri promeni agregatnih stanja. Specifična toplota faznih prelaza.