Površinski napon (Molekulska teorija čvrstih tela i tečnosti i fazni prelazi)

Apstrakt

Objašnjenje nastajanja sile površinskog napona. Koeficijent površinskog napona. Kolika se energija oslobodi spajanjem dve kapi u jednu? Pravljenje mehura od sapunice. Rešavanje zadatka u kome se primenjuje formula za silu površinskog napona koja deluje na kap, pri odvajanju od slavine.

Zadaci

1. Iz slavine, unutrašnjeg poluprečnika 5mm, izdvajaju se kapi, po jedna svake sekunde. Koliko je vremena potrebno da iz slavine istekne 1dl vode? Koeficijent površinskog napona vode iznosi 0,07 N/m.