Pitoova cev i Venturijeva cev (Dinamika fluida)

Apstrakt

Izvođenje izraza za merenje brzine fluida pomoću Pitoove cevi. Dobijanje formule za izračunavanje protoka i brzine fluida pomoću Venturijeve cevi. Koanda efekat.