Osnovni pojmovi dinamike fluida; Jednačina kontinuiteta (Dinamika fluida)

Apstrakt

Uvođenje pojma strujne linije, strujne cevi, stacionarnog strujanja fluida, idealnog i nestišljivog fluida. Zapreminski i maseni protok fluida. Jednačina kontinuiteta. Rešavanje zadatka u kome se primenjuje formula za zapreminski protok fluida.

Zadaci

1. Za koje vreme ćemo napuniti bazen zapremine 314l, ako kroz dovodno crevo prečnika 2cm struji voda brzinom 1m/s?