Rashladne mašine i toplotne pumpe (Termodinamika)

Apstrakt

Princip rada rashladnih mašina. Šta je koeficijent hlađenja? Obrnuti Karnoov ciklus i koeficijent hlađenja ovog ciklusa. Princip rada toplotnih pumpi.