Drugi princip termodinamike; Toplotni motori (Termodinamika)

Apstrakt

Formulacije drugog principa termodinamike. Uvođenje pojma entropije i promene entropije. Izračunavanje stepena korisnog dejstva toplotnog motora. Rešavanje zadatka u kome se izračunava rad toplotnog motora.

Zadaci

1. Stepen korisnog dejstva toplotnog motora iznosi 40%. Ako gas uzima od grejača količinu toplote 200J, koliki rad izvrši gas i koliku količinu toplote predaje hladnjaku?