Molarni toplotni kapaciteti gasova (Termodinamika)

Apstrakt

Pojam molarnog toplotnog kapaciteta. Molarni toplotni kapaciteti gasova pri stalnom pritisku i stalnoj zapremini, za jednoatomske i dvoatomske gasove. Izvođenje formula za promenu unutrašnje energije i količinu toplote preko toplotnih kapaciteta. Primer određivanja primljene i predate toplote u termodinamičkim procesima na pV dijagramu.

Zadaci

1. U kom termodinamičkom procesu (slika) gas prima a u kom predaje toplotu?