Pritisak idealnog gasa (Molekulsko - kinetička teorija gasova)

Apstrakt

Izvodjenje formule za pritisak idealnog gasa. Izražavanje pritiska preko srednje kvadratne brzine, srednje kinetičke energije i apsolutne temperature. Rešavanje zadatka u kome se povezuje gustina gasa sa pritiskom.

Zadaci

1. Srednja kvadratna brzina molekula nekog gasa je 400m/s, a pritisak 20000Pa. Kolika je gustina gasa?