Zakon održanja energije (Zakoni održanja u mehanici)

Apstrakt

Održanje ukupne mehaničke energije. Primena zakona održanja mehaničke energije u rešavanju zadataka. Dobijanje približne vrednosti za prvu i drugu kosmičku brzinu pomoću zakona održanja energije. Mehanička energija neizolovanog sistema ili sistema u kome nisu konzervativne sve unutrašnje sile. Zakon održanja energije u opštem obliku.

Zadaci

1. Kuglica mase m učvršćena je za donji kraj lakog štapa dužine l. Gornji kraj štapa učvršćen je tako da štap može da rotira u vertikalnoj ravni. U kuglicu uleti metak mase m1, horizontalnom brzinom V1 i ostane u njoj. Kolika će biti brzina kuglice u najvišoj tački njene putanje?

2. Telo mase 2kg naleće brzinom 12m/s na oprugu koeficijenta elestičnosti 104N/m. Koliki će rad izvršiti sila trenja ako je maksimalno sabijanje opruge 10cm?