Zakon održanja impulsa (Zakoni održanja u mehanici)

Apstrakt

Pojam fizičkog sistema, unutrašnje i spoljašnje sile izolovanog sistema. Održanje impulsa jednog tela. Primena zakona održanja impulsa na kretanje dva vagona. Zakon održanja impulsa u određenom pravcu. Primena ovog zakona u rešavanju zadatka. Reaktivno kretanje. Mirovanje centra mase sistema tela pri kretanju delova tog sistema.

Zadaci

1.Na horizontalnoj podlozi miruju kolica mase 50kg. U kolicima stoji dečak mase 40kg. Dečak iskoči iz kolica brzinom 2m/s, pri čemu se odrazi pod uglom 30o prema horizontu. Kolikom brzinom krenu kolica?