Potencijalna energija (Mehanički rad i energija)

Apstrakt

Rad konzervativnih sila i potencijalna energija tela. Gravitaciona potencijalna energija. Gravitaciona potencijalna energija uzajamnog delovanja materijalnih tačaka i sfernih tela. Primena formule za potencijalnu energiju u rešavanju zadataka. Potencijal gravitacionog polja. Gravitacioni potencijal materijalne tačke i sfernog tela. Ekvipotencijalna površina. Potencijalna energija elastične opruge.

Zadaci

1. Kamen mase 100g bačen je brzinom 10m/s, pod uglom od 60o prema horizontu. Kolika je potencijalna energija kamena u najvišoj tački putanje?