Uslovi ravnoteže - prvi deo (Ravnoteža tela)

Apstrakt

Pravila slaganja i razlaganja sila različitih pravaca. Uslovi ravnoteže tela na koje deluju sile sa zajedničkom napadnom tačkom ili sile čiji se pravci seku u jednoj tački. Težište (centar mase). Primeri primene uslova ravnoteže tela u zadacima.

Zadaci

1. Tegovi čije su mase po 2kg obešeni su za krajeve niti prebačene preko dva kotura (slika). Na sredini između koturova obešen je teg tako da ugao između niti bude 120o. Kolika je masa ovog tega?

2. Lampa mase 2kg obešena je pomoću dva užeta (slika). Kolike su sile zatezanja užadi?