Zavisnost puta od vremena i brzine od puta kod ravnomernog promenljivog pravolinijskog kretanja (Kinematika)

Apstrakt

Izvođenje jednačina za zavisnost puta od vremena i brzine od puta. Srednja brzina kod ravnomerno promenljivog kretanja. Rešavanje zadataka u kome se primenjuju dobijene formule. Izračunavanje pređenog puta pomoću grafika v(t).

Zadaci

1. Motorciklista započinje ravnomerno ubrzano kretanje iz tačke A. Između tačaka B i C pređe 30m za 5s. U tački C brzina motorcikliste je 10m/s. Kolika je brzina u tački B, koliko je ubrzanje, pređeni put od A do B i vreme proteklo pri kretanju od A do B?