Zadaci - slaganje brzina (Kinematika)

Apstrakt

Rešavanje zadataka u kojima se traži brzina čamca u odnosu na obalu i u odnosu na reku, pri prelasku sa jedne na drugu stranu reke. Kako objasniti pravac kretanja kapi po staklu autobusa koji se kreće? Koliko vremena leti avion pri jakom vetru normalnom na pravac kretanja aviona?

Zadaci

1. Čamac prelazi reku širine d, držeći pravac normale na obale. Zbog slaganja brzina čamac stiže na drugu obalu u tačku C, na rastojanju L od tačke B. Ako je brzina čamca u odnosu na reku poznata (V'), izračunati brzinu čamca u odnosu na obalu, brzinu reke i vreme prelaska sa jedne obale na drugu.

2. Avion leti iz mesta M u mesto N, udaljeno 1000km i nazad. Tokom celog leta, normalno na pravac MN, duva vetar brzinom 100km/h. Brzina aviona u odnosu na vazduh je 400km/h. Koliko vremena traje let?