Zadaci - ravnomerno ubrzano i usporeno kružno kretanje (Kinematika)

Apstrakt

Rešavanje zadataka u kojima se primenjuju formule za ravnomerno promenljivo rotaciono kretanje. Prikazana je konstrukcija vektora ukupnog ubrzanja za dati ugao u odnosu na linijsku brzinu.

Zadaci

1. Pri kružnom kretanju materijalne tačke normalno ubrzanje je 1cm/s2. Koliko je ukupno ubrzanje ako je ugao između vektora ukupnog ubrzanja i linijske brzine a) 45o b)135o?

2. Bubanj u mašini za veš rotira sa frekvencijom 600obrt/min. U jednom trenutku počne da usporava sa ugaonim ubrzanjem 2rad/s2. Posle koliko vremena će se zaustaviti? Koliki ugao će opisati do zaustavljanja? Koliko je obrtaja napravio do zaustavljanja?