Važnije formule za ravnomerno promenljivo kružno kretanje; Grafici (Kinematika)

Apstrakt

Važnije formule za ravnomerno ubrzano i usporeno kružno kretanje. Osnovni zakoni kinematike za ravnomerno ubrzano kružno kretanje. Prikazani su grafici zavisnosti ugaone brzine i ubrzanja od vremena.