Ravnomerno promenljivo kružno kretanje materijalne tačke; Ravnomerno promenljivo rotaciono kretanje (Kinematika)

Apstrakt

Ugaono ubrzanje. Veza tangencijalnog i ugaonog ubrzanja. Veza vektora i intenziteta ukupnog, tangencijalnog i normalnog ubrzanja.

Zadaci

1. Normalno ubrzanje tačke A1 dva puta je veće od normalnog ubrzanja tačke A2, koja je za 4cm bliža osi rotacije. Koliki su poluprečnici kružnih putanja ovih tačaka? Koliki je odnos njihovih linijskih brzina?

2. U jednom trenutku ukupno ubrzanje tačke koja se kreće po kružnici je 8cm/s2. Tada je normalno ubrzanje 4cm/s2. Ako je poluprečnik kružne putanje 20cm izračunati linijsku i ugaonu brzinu u tom trenutku, kao i ugaono ubrzanje.