Kosi hitac (Kinematika)

Apstrakt

Šta je kosi hitac? Primena u sportu. Konstrukcija vektora brzine u datoj tački putanje tela, posle vremena t od početka kretanja. Kako se izračunava intenzitet ukupne brzine preko komponente brzine duž x i y ose. Izvođenje formula za put duž x ose i visinu duž y ose. Kako izračunati domet i maksimalnu visinu kod kosog hica? Primena dobijenih formula u zadacima.

Zadaci

1. Fudbaler je šutnuo fudbalsku loptu brzinom 20m/s, pod uglom 30 stepeni prema površini terena. Kolika je maksimalna visina lopte i brzina lopte u tom trenutku? Koliki je domet lopte?

2. Lopta bačena pod uglom 60 stepeni prema horizontu početnom brzinom 10m/s. Koliko je najkraće rastojanje od mesta sa koga je bačena do mesta na kome se nalazi posle 0,6s?