Zadaci - osnovne operacije sa vektorima (Uvod u Fiziku)

Apstrakt

Za rešavanje zadataka primenjena su pravila za sabiranje vektora metodom nadovezivanja, množenje vektora skalarom, oduzimanje vektora.