Osnovne operacije sa vektorima (Uvod u Fiziku)

Apstrakt

Primena metode nadovezivanja vektora sabiranjem i oduzimanjem vektora istog i različitog pravca i smera. Objašnjenje postupka razlaganja vektora na date pravce.