Fizičke veličine (Uvod u Fiziku)

Apstrakt

Osnovne i izvedene fizičke veličine. Skalari i vektori. Množenje vektora skalarom. Sabiranje vektora metodom paralelograma.