Elejska škola (Istorija antičke Grčke)

Apstrakt

Ksenofan - Bog je jedan koji sve vidi, čuje, zna. Parmenidove poeme. Tri lepo zaokrugljene istine. Biće jeste nebiće nije. Nema kretanja. Nema praznine. Nema nastajanja i nestajanja. Nema granice - Melis. Odnos čulnosti i razuma. Temelj evropske metafizike.