Zenon, Empedokle, Anaksagora (Istorija antičke Grčke)

Apstrakt

Zenon - aporije (teškoće). Osnivač dijalektike po Aristotelu. Dihotomija. Ahil i kornjača. Strela. Stadion. Empedoklo - elementi: vatra, voda, zemlja, vazduh. Sile: ljubav, mržnja. Anaksagora - homeomerije i anomomerije. Sve je u svemu. Nus (nους)-um.