Pitagora (Istorija antičke Grčke)

Apstrakt

Pitagorejsko bratstvo, savez. Uticaj orfizma. Seoba duše (metampsihoza). Priroda kao broj. Monada, diada, triada, tetrada. Muzika sfera.