Heraklit (Istorija antičke Grčke)

Apstrakt

Sve je u pokretu; borba suprotnosti; rat, borba je pravda. Vatra kao materijalni princip. Sve kruži, teče i menja se. Logos(λόγος) kao noematski (umni) princip.