Aristotel (Istorija antičke Grčke)

Apstrakt

Poslednji od trojice atinskih velikana. Simbolično značenje Aristotelovog imena. Napustio je Stagiru sa 18 godina i vrlo brzo je pristupio Platonovoj Akademiji. Aristotel je pokazao veliki talenat, tako da ga je Platon brzo primetio. Aristotelov nadimak je bio Um. Platonova izreka: Uma nema, svi mogu da ćute. Posle Platonove smrti, Aristotel odlazi iz Atine i pokušava da poučava. Otvara svoju školu na Lezbosu, koju napušta posle nekoliko godina da bi postao učitelj Aleksandra Velikog. Prijateljski odnos između Aristotela i Aleksandra. Aristotelov povratak u Atinu i otvaranje škole. Likej. Aristotelova svestranost i pokušaj sistematizovanja sveg dotadašnjeg znanja. Napuštanje Atine, zbog prijateljstva sa Aleksandrom. Evija u blizini Halkide. Rad u Likeju. Ostalo je dosta sačuvanih radova. Tri načina ispoljavanja života. Objašnjenje pojmova: zoon poltikon, polis, idiotes, etika, ekonomija, politika, shole...Aristotelovi spisi: Metafizika, Fizika, Matematika

Dodaci: