Platon (Istorija antičke Grčke)

Apstrakt

Najbolji Sokratov učenik. Nedoumice u vezi sa Platonovim imenom. Rođen je u polisu Atina ili na ostrvu Egina. Platonovi roditelji su bili plemenitog porekla. Pristupanje Sokratovoj školi. Platon je po svemu sudeći, posle Sokratove smrti putovao u Egipat. Platon je u više navrata boravio u Sirakuzi na ostrvu Sicilija, želeći da od tiranina Dionisija napravi vladara po sopstvenom uzoru. U tome nije uspeo. Postoji priča da je Platon bio rob, mada o tome ne postoje dokazi. Otvaranje škole - Akademija.