Škole posle Sokrata (Istorija antičke Grčke)

Apstrakt

Škole koje nastaju posle Sokrata: 1) Elidsko - eritrejska škola; 2) Megarska škola - pojam eristike (prepiranje), sofizmi, sve svoje nosim sa sobom; 3) Epikurejska škola - Aristip, hedonistička etika, Hegezija - čovek koji je branio smrt, 4) Kinička škola - Antisten, škola koja utiče na stoičko učenje, život koji je najbliži prirodi i životu životinja, odstranjenje materijalnih potreba, Diogen iz bureta.