Sokratov život (Istorija antičke Grčke)

Apstrakt

Sokrat i sofisti. Sokrat nije pisao, sve podatke o Sokratu i njegovom učenju nalazimo kod njegovog učenika Platona u dijalozima. Aristofan, Ksenofon - odnos sa Sokratom. Odnos Sokrata i Platona.