Sofisti (Istorija antičke Grčke)

Apstrakt

Antropološki period - čovek. Sofisti - učitelji, prosvetitelji. Pojam istine relativizovan. Govornička veština. Protagora - čovek je mera svih stvari. Gorgija - ontološki nihilizam. Odnos prirode i zakona. Alkidamant, Likofron, Trasimah.