Silogizam (Zaključivanje)

Apstrakt

Drugi tip deduktivnog zaključivanja je zaključivanje koje se izvodi iz najmanje dve premise. Zaključivanje iz dve premise je najstariji tip deduktivnog zaključivanja koje je još Aristotel proučavao. Takvo zaključivanje se još naziva i silogističko zaključivanje ili silogizam. Silogizam u prevodu znači zaključak. Struktura silogizma (tri suda - premise i zakjlučak, tri pojma). Logičke greške quaternio termiorum. Terminus medius- srednji pojam. Termini ekstremi - krajnji pojmovi. Terminus minor i terminus major - mali i veliki pojam. Mala i velika premisa. Položaj srednjeg pojma. Četiri silogističke figure. Opšta i posebna pravila za silogizme. Opšta pravila silogizma se zasnivaju na razdeljenosti pojma. Objašnjenja opštih pravila silogizma. Objašnjenje posebnih pravila - četiri teoreme.