Zadaci iz genetike (Genetika)

Apstrakt

Prvi zadatak: Koja je verovatnoća da će biljke zevalice u prvoj potomačkoj generaciji imati ružičasti cvet ako nastaju ukrštanjem biljaka koje imaju ružičasti i beli cvet?

Drugi zadatak: Visok rast (alel T) i krupan plod graška (alel A) su dominantne, a nizak rast (t) i sitan plod (a) su recesivne osobine. Koliki se procenat potomaka visokog rasta i sitnog ploda može očekivati u prvoj potomačkoj generaciji u slučaju sledećih ukrštanja : 1) TTAA x TtAa 2) TtAa x TTaa Treći zadatak: Koja je verovatnoća svih krvnih grupa u prvoj potomačkoj generaciji ako su roditelji krve grupe A, odnosno B, a poznato je da su oba roditelja homozigoti.