Zadaci iz genetike: Kodominantnost i krvne grupe (Genetika)

Apstrakt

Prvi zadatak: Koje krvne grupe mogu biti deca žene krvne grupe B i muškarca krvne grupe A, ako je poznato da je njegov otac bio krvne grupe B?

Drugi zadatak: Na osnovu krvnih grupa, spojiti decu i odgovarajuće roditeljske parove. Dete 1 je 0 krvne grupe, dok je dete 2 krvne grupe A. Krvne grupe roditeljskog para A su 0 i A, dok su u slučaju para B, krvne grupe A i AB.

Treći zadatak: Dva roditeljska para tvrde da su roditelji deteta krvne grupe AB. Odrediti roditeljstvo, ako je poznato da su krvne grupe jednog roditeljskog para A i B, dok su u slučaju drugog roditeljskog para, krvne grupe AB i 0.