Nepotpuna dominansa (Genetika)

Apstrakt

Principi nepotpune dominanse i kodominantosti. Teorija sistema krvnih grupa.