Molekularna biologija - Zadaci (Molekularna biologija)

Zadaci

1. Temperatura denaturacije DNK.

2. Određivanje redosleda aminokiselina u polipeptidnom lancu na osnovu sekvence DNK i iRNK. Genetski kod.

3. Određivanje redosleda aminokiselina u polipeptidnom lancu na osnovu sekvence iRNK. Posledice mutacija po funkciju proteina. Genetski kod.

Šema genetskog koda