Genetičko inženjerstvo (Molekularna biologija)

Apstrakt

Genetičko inženjerstvo i biotehnologija. Rekombinovanje. Izučavanje funkcije i nivoa ekspresije gena. Lokalizacija proteina kao proizvoda ekspresije gena. Kloniranje: vektori i transformacija bakterija. PCR: Reakcija lančanog umnožavanja.