Uvod u genetiku (Genetika)

Apstrakt

Predmeti proučavanja genetike kao jedne od centralnih bioloških nauka. Nasledne osobine. Nivoi proučavanja mehanizama nasleđivanja: gen i genom. Model organizmi. Definicija ključnih pojmova: gen, aleli (recesivni i dominantni), haploidan (N) i diploidan (2N) broj hromozoma, heterozigot, homozigot, genotip i fenotip, genski lokus.