Ćelijska membrana (Fiziologija životinja)

Apstrakt

Struktura i funkcija ćelijske membrane. Selektivna propustljivost i fluidno - mozaički model. Glikoproteini i glikolipidi - krvna grupa i virus HIV-a. Gradijent koncentracije, aktivni i pasivni transport. Osmoza, difuzija i natrijum-kalijum pumpa. Endocitoza i egzocitoza. Fagocitoza i pinocitoza.