Ivan V. Lalić - Šapat Jovana Damaskina (Proučavanje književnog dela)

Apstrakt

Istorijska priča o Jovanu Damaskinu i o tome kako je izgubio svoju šaku. Teorija citatnosti. Veza sa najlepšom pesmom Laze Kostića. Reči molitve koje se daju kroz Lalićevu pesmu. Religiozni ton pesme. Odnos delova i celina u samom čoveku i u odnosu Boga i čoveka. Skrušeno obraćanje, bdenje, svetlost, čudo kao pravda. Čudesno isceljenje uz pomoć Presvete Bogorodice.