Ivo Andrić, Ex Ponto - treći deo (Međuratna i ratna književnost)

Apstrakt

Motiv Boga. Bog kao izlaz iz samoće. Vertikala koja postoji u svakom čoveku. Potreba ljudskog bića da misli o Bogu. Čežnja za Bogom je jedino lepo, istinito i veliko u životu čoveka. Melanholija koja je dominanatna u delu ovde se transformiše u jedan tih i metafizički optimizam. Traženje Carstva nebeskog. Spajanje prvog Davidovog psalma i Andrićevog fragmenta na nivou tematike. Lepota celog sveta skrivena u mislima lirskog junaka. Zahvalnost za življenje. Epilog.