Miloš Crnjanski, Seobe - drugi deo (Lektira)

Apstrakt

Analiza romana Seobe. Analiza kružne kompozicije romana. Motiv vode. Analiza likova iz romana: Vuk Isakovič, Aranđel Isakovič i gospođa Dafina. Značenje imena. Ljubavni trougao. Unutrašnje i spoljašnje putovanje.