Miloš Crnjanski, Seobe - prvi deo (Lektira)

Apstrakt

Miloš Crnjanski jedan od najznačajnijih pisaca srpske književnosti. Svoj književni trag, ostavio je i u poeziji i u drami. Roman Seobe izlazi 1929. godine. Motivi za pisanje: istorijska tema za srpski narod; memoari Simeona Piščevića; lično iskustvo. Velika seoba Srba. Žanrovsko određenje romana. Roman stanja, a ne zbivanja. Unutrašnji lik romana. Smanjena distanca između poezije i proze - pokušaj da se sintaksa zameni metrom. Lirska pesma sačinjena od naslova poglavlja - ceo roman kao komentar te pesme. Kružna kompozicija romana.