Ivo Andrić, Na Drini ćuprija - drugi deo (Lektira)

Apstrakt

Analiza motiva žrtve koji se ugrađuje u temelj da bi građevina mogla da opstane. Crni Arapin čija je donja polovina tela sahranjena u središnjem stubu mosta. Zarobljeni demon koji se otelotvoruje u liku dželata koji ubija Jelisija i Mila. Nabijanje Radisava na kolac - simbolika bele i crne žrtve. Ugrađivanje blizanaca u temelje mosta. Abidaga i Pljevljak - analiza likova.